• Možnosti štúdia

    • 3355 H stolár

     absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a montážou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných výrobkov z dreva a drevných materiálov.

      

     3370 H čalúnnik

     absolvent je schopný uplatniť sa v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác, čalúnenia dopravných prostriedkov, v sériovej alebo individuálnej výrobe.

      

     3663 H tesár

     absolvent je schopný ručne i strojovo opracovávať drevo, sadrokartón. Vie zhotovovať drevené a ľahké kovové lešenia, plošiny a debnenia, nosné tesárske konštrukcie.

      

     3675 H maliar

     absolvent vykonáva činnosti súvisiace s povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších častí stavby, údržby a opravy budov, povrchovú úpravu výrobkov, jednoduché murárske, betonárske a izolatérske práce.

      

     3661 H murár

     absolvent sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy a vykonávať murárske práce

      

     8555 H umelecký rezbár – rezbárka

     absolvent je schopný zhotoviť reliéf, ornamentálnu a figurálnu intarziu, vie zvoliť materiál, zhotoviť reprodukciu umeleckého predmetu, kópiu jednoduchej plastiky.

      

     Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka.

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk