• PhDr. Karin Bugalová
   • PhDr. Karin Bugalovázástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
    bugalova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Alena Buchtová
   • Ing. Alena Buchtovázástupca riaditeľa pre technicko – ekonomické činnosti
    buchtova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Peter Kubiš
   • Mgr. Peter Kubišzástupca riaditeľa pre TV
    kubis@sosdskrasno.sk
    Web stránka
   • Ing. Gabriela Kuchajdíková
   • Ing. Gabriela Kuchajdíkovázástupca riaditeľa pre PV
    kuchajdikova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Oľga Časnochová
   • Ing. Oľga ČasnochováUčiteľ
    Triedny učiteľ: III. B
    casnochova@sosdskrasno.sk
    Web stránka
   • Mgr. Mária Gavenčiaková
   • Mgr. Mária GavenčiakováUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV. A
    gavenciakova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Renáta Grapová
   • Ing. Renáta GrapováUčiteľ
    grapova@sosdskrasno.sk
    Web stránka
   • Ing. Ľuboš Jakubík
   • Ing. Ľuboš JakubíkUčiteľ
    jakubik@sosdskrasno.sk
   • Ing. František Kašuba
   • Ing. František KašubaUčiteľ
    Triedny učiteľ: I. Ad
    kasuba@sosdskrasno.sk
    Web stránka
   • Ing. arch. Beáta Kontrišová
   • Ing. arch. Beáta KontrišováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. C
    kontrisova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Vlasta Kozáková
   • Mgr. Vlasta KozákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. A
    kozakova@sosdskrasno.sk
   • PhDr. Lenka Kučáková
   • PhDr. Lenka KučákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: I. C
    kucakova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Stanislav Kuljovský
   • Ing. Stanislav KuljovskýUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. Ad, II. Ae
    kuljovsky@sosdskrasno.sk
    Web stránka
   • Mgr. Miroslav Kupčuljak
   • Mgr. Miroslav KupčuljakMajster
    kupculjak@sosdskrasno.sk
   • Ing. Katarína Kuricová
   • Ing. Katarína KuricováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. B
    kuricova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Jana Majtanová
   • Ing. Jana MajtanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: III. C
    majtanova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Dagmar Mečárová
   • Mgr. Dagmar MečárováUčiteľ
    mecarova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Ivana Nistlerová
   • Ing. Ivana NistlerováUčiteľ
    Triedny učiteľ: I. B
    nistlerova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Marián Ondrúšek
   • Mgr. Marián OndrúšekUčiteľ
    ondrusek@sosdskrasno.sk
   • PaedDr. Ján Pitoňák, PhD.
   • PaedDr. Ján Pitoňák, PhD.Učiteľ
    Triedny učiteľ: IV. B
    pitonak@sosdskrasno.sk
    Web stránka
   • Ing. Anna Rebrošová
   • Ing. Anna RebrošováUčiteľ
    rebrosova@sosdskrasno.sk
   • Mgr. Eva Sýkorová
   • Mgr. Eva SýkorováUčiteľ
    Triedny učiteľ: I. A
    sykorova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Eva Zaťovičová
   • Ing. Eva ZaťovičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: III. A
    zatovicova@sosdskrasno.sk
   • Ing. Michaela Klieštiková
   • Ing. Michaela KlieštikováUčiteľ
    kliestikova@sosdskrasno.sk
    • Nadpis

    • Kontakt

     Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

     Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

     Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

     Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                   č. 1642

                                   023 02 Krásno nad Kysucou

     Telefón:               041 4385337

     Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

     Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk