O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Ján Palko P Rozvrh
Riaditeľ
palko@sosdskrasno.sk
 
 
PhDr. Karin Bugalová Rozvrh
vedúca CVČ
Triedna učiteľka: I. Ae
bugalova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Alena Buchtová Rozvrh
Zástupkyňa
buchtova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Peter Kubiš Ku Rozvrh
Zástupca
kubis@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Gabriela Kuchajdíková KG Rozvrh
Zástupkyňa
kuchajdikova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Jana Majtanová Ma Rozvrh
výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: I. C
majtanova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Oľga Časnochová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
casnochova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Mária Gavenčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
gavenciakova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Renáta Grapová Gp Rozvrh
Učiteľka
grapova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Ján Holák Rozvrh
Učiteľ
holak@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Emília Chobotová Cho Rozvrh
Učiteľka
chobotova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Ľuboš Jakubík Ja Rozvrh
Učiteľ
jakubik@sosdskrasno.sk
 
 
Bc. Iveta Jozeková Rozvrh
Majsterka
jozekova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. František Kašuba Ka Rozvrh
Učiteľ
kasuba@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. arch. Beáta Kontrišová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
kontrisova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Vlasta Kozáková Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
kozakova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Stanislav Kuljovský Kj Rozvrh
Triedny učiteľ: II. Ad
Triedny učiteľ: II. Ae
kuljovsky@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Miroslav Kupčuljak Rozvrh
Majster
kupculjak@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Katarína Kuricová Kk Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
kuricova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Elena Marejková Mar Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
marejkova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Dagmar Mečárová Me Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
mecarova@sosdskrasno.sk
 
 
Jozef Mojtek Rozvrh
Majster
mojtek@sosdskrasno.sk
 
 
Bc. Pavol Mrva Rozvrh
Majster
mrva@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Ivana Nistlerová Ni Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
nistlerova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Marián Ondrúšek On Rozvrh
Učiteľ
ondrusek@sosdskrasno.sk
 
 
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Pi Rozvrh
Triedny učiteľ: II. B
pitonak@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Pavol Poláček Rozvrh
Učiteľ
polacek@sosdskrasno.sk
 
 
Bc. Peter Raždík Rozvrh
Majster
razdik@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Anna Rebrošová Re Rozvrh
Triedna učiteľka: II. D
rebrosova@sosdskrasno.sk
 
 
Bc. Vladimír Strýček Rozvrh
Majster
strycek@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Eva Sýkorová Sy Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
sykorova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Peter Šurina Rozvrh
Majster
surina@sosdskrasno.sk
 
 
Peter Šustek Rozvrh
Majster
sustek@sosdskrasno.sk
Foto Mgr. Andrea Trlicová Vychovávateľka
trlicova@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Jozef Vilček Rozvrh
Majster
vilcek@sosdskrasno.sk
 
 
Mgr. Gabriela Zajvaldová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. Ad
zajvaldova@sosdskrasno.sk
 
 
Ing. Eva Zaťovičová Zt Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
zatovicova@sosdskrasno.sk

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Voľné miesta na našej škole