PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 81
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
PhDr. Karin Bugalová Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60 95
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. Alena Buchtová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 75
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Peter Kubiš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 101
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Ing. Gabriela Kuchajdíková Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 108
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Oľga Časnochová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 95
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Gavenčiaková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 189
Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Renáta Grapová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 64
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Ján Holák Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 79
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Ľuboš Jakubík Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 63
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
AutoCad v školskej praxi 10
Ing. František Kašuba Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 64
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. arch.Beáta Kontrišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 51
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4
Mgr. Vlasta Kozáková Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 96
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PhDr. Lenka Kučáková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 68
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. Stanislav Kuljovský Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1 72
Tvorba edukačných multimédií 15
AutoCad v školskej praxi 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Miroslav Kupčuljak Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Jana Majtanová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 102
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Bc.Pavol Mrva Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Ivana Nistlerová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 78
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Marián Ondrúšek Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 65
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14 70
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Bc.Peter Raždík Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Anna Rebrošová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 65
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Exel v praxi 8
Mgr. Eva Sýkorová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 109
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Peter Šurina Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 77
AutoCad v školskej praxi 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Peter Šustek Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2020.0.1187 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2019
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk