• Nadpis

      • Kontakt

        Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

        Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

        Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

        Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                      č. 1642

                                      023 02 Krásno nad Kysucou

        Telefón:               041 4385337

        Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

        Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk