• Výsledky prijímacie konania 2021/2022

    • PORADIE ŽIAKOV PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

     po druhom termíne

      

     pre školský rok 2021/2022

      

     Odbor: 3341 K – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

      

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     S248

     59,18

     1.

     S887

     54,88

     2.

     S430

     46

     3.

     S002

     45,93

     4.

     S446

     41,43

     5.

     S563

     40,9

     6.

     S371

     35,55

     7.

     S463

     35,33

     8.

     S277

     31,9

     9.

     S939

     29

     10.

     S175

     27,93

     11.

     S263

     24,75

     12.

     S571

     24,2

     13.

     S767

     20,1

     14.

     S691

     16,23

     15.

      

      

     Odbor: 3656  K – operátor stavebnej výroby

      

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     Kód žiaka

     Spolu

     1.

     S536

     49,63

     2.

     S401

     46,75

     3.

     S986

     43,23

     4.

     S563

     40,90

     5.

     S044

     38,50

     6.

     S917

     38,33

     7.

     S215

     37,00

     8.

     S985

     35,93

     9.

     S371

     35,55

     10.

     S223

     32,70

     11.

     S588

     32,08

     12.

     S687

     30,78

     13.

     S016

     30,65

     14.

     S350

     27,10

     15.

      

      

     Odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

      

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     S248

     59,18

     1.

     S032

     38,23

     2.

     S063

     36,00

     3.

     S463

     35,33

     4.

     S697

     30,43

     5.

     S175

     27,93

     6.

     S113

     27,58

     7.

     S812

     17,90

     8.

      

      

     Odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

      

      

     Kód žiaka

     Spolu

     Poradie

     S139

     54,50

     1.

     S067

     50,95

     2.

     S197

     50,20

     3.

     S158

     49,75

     4.

     S825

     49,63

     5.

     S665

     44,65

     6.

     S167

     44,35

     7.

     S986

     43,25

     8.

     S488

     41,35

     9.

     S213

     35,55

     10.

     S112

     34,70

     11.

     S057

     33,75

     12.

     S351

     32,03

     13.

     S023

     31,75

     14.

     S227

     27,55

     15.

     S812

     17,90

     16.

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk