• iBobor

    • Informatická súťaž iBobor

     Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 3. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

     Výnimočne sa môžu zúčastniť aj žiaci nižších ročníkov. Súťažia spolu s tretiakmi v kategórii Bobríci. Je na zvážení každého učiteľa, či prihlási aj mladších žiakov, keďže úlohy môžu byť pre nich priťažké.

     • 1. septembra - 4. novembra 2011 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
     • 3. októbra - 5. novembra do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
     • 4. - 11. novembra - súťažné prihlasovacie kódy žiakov budú k dispozícii v koordinátorskom prostredí
     • 7. - 11. novembra 2011 prebieha SÚŤAŽ:
      • pondelok 7. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Seniori,
      • streda 9. novembra od 10:00 do 13:00 súťažná kategória Juniori,
     • do 20. novembra bude zverejnené na webe vyhodnotenie najúspešnejších účastníkov
     • do 4. decembra budú rozoslané diplomy a ceny najúspešnejším účastníkom

     Súťaž v tomto školskom roku skončila

     Spolu súťažilo 36 382 súťažiacich zo 649 škôl

      

     Výsledky Vašej školy v školskom roku 2011/2012

      

     V kategórii Juniori súťažilo 4 309 súťažiacich.

     Poradie v škole

     Meno, priezvisko a trieda

     1.       

     Marek Faktor, 1. B

     2.       

     Vladimír Leto, 2. A

     3.       

     Juraj Comorek, 1. A

     4.       

     29.36 bodov

     5.       

     Lukáš Repka, 1. B

     6.       

     Daniel Čanecký, 1. B

     7.       

     Patrik Jašurek, 1. A

     8.       

     Oskar Kavalek, 2. N

     9.       

     Vladimír Ďurčo, 1. B

     10.   

     Pavol Rucek, 1. A

     11.   

     Martin Adamčík, 2. A

     12.   

     Martin Kicoš, 2. A

      

     13.   

     Martin Kuljovský, 2. N

      

     14.   

     Martin Poláček, 2. A

     15.   

     Miroslav Badura, 2. A

     16.   

     Patrik Buchta, 2. A

      

     17.   

     Jakub Vojtuš, 1.

      

     18.   

     Jozef Hnitka, 2. N

      

     19.   

     Marek Lipták, 1. B

      

     20.   

     Milan Podmanický, 1. B

      

     21.   

     Matej Rakovan, 2. N

      

     22.   

     Nikola Beláková, 2. N

     23.   

     Veronika Gorylová, 2. N

      

     24.   

     Marek Maják, 2. A

      

     25.   

     Kristína Polková, 2. N

      

     26.   

     Michal Škripek, 2. A

      

     27.   

     Peter Červeník, 1. B

      

     28.   

     Dominik Čišecký, 1. B

      

     29.   

     Martin Hanuliak, 1. A

     30.   

     Michaela Čuboňová, 2. N

     31.   

     Jozef Kapusňák, 1. B

     32.   

     Dominka Mudríková, 2. N

     33.   

     Ján Prodaj, 1. B

     34.   

     Tomáš Trúchly, 2. A

     35.   

     Jakub Cabada, 1. A

     36.   

     František Michalec, 1. A

     37.   

     Marek Poleč, 2. A

     38.   

     Pavol Tabačár, 2. A

     39.   

     Marek Prívara, 1. A

     40.   

     Patrik Gavlák, 1. B

     41.   

     Zdenko Holaza, 1. A

     42.   

     Juraj Jurišta, 1. B

     43.   

     Martin Koňušiak, 1. B

     44.   

     Ján Ligocký, 1. A

     45.   

     Denis Vajčner, 1. B

     46.   

     Dávid Jedinák, 1. B

      

     47.   

     Igor Nyári, 1. A

     48.   

     Ján Strýček, 1. B

     49.   

     Nikola Ševecová, 2. N

     50.   

     Tomáš Byrák, 2. A

     51.   

     Leo Backa, 2. N

     52.   

     Šimon Korček, 2. A

     53.   

     Adam Dorociak, 1. A

      

     54.   

     Marek Pupík, 1. B

     55.   

     Patrik Šinal, 2. A

     56.   

     Roman Šporík, 1. A

     57.   

     Patrik Gamrot, 2. N

     58.   

     Adam Košťál, 2. N

      

     59.   

     Lukáš Slovák, 2. A

      

     60.   

     Juraj Špalek, 1. A

      

     61.   

     Lukáš Šustek, 2. A

      

     62.   

     Peter Manák, 1. B

      

     63.   

     Lukáš Ninis, 2. A

     64.   

     Peter Greguš, 2. A

     65.   

     Martin Hanidžiar, 1. B

      

     66.   

     Martin Michalík, 1. B

     67.   

     Martin Zajac, 2. N

      

      

      

     V kategórii Seniori súťažilo 3 319 súťažiacich.

     Poradie v škole

      

     Meno, priezvisko a trieda

     1.       

      

     Matúš Šustek, 4. A

     2.       

      

     Patrik Šopák, 4. A

     3.       

      

     Kristián Dominko, 4. N

     4.       

      

     Michal Hlubina, 4. N

     5.       

      

     Jozef Capek, 4. N

     6.       

      

     Pavol Gavenčiak, 4. A

     7.       

      

     Lenka Hrbáčiková, 4. N

     8.       

      

     Jakub Kantorík, 4. N

     9.       

      

     Štefan Voštink, 4. A

     10.   

      

     Jaroslav Čimbora, 4. A

     11.   

      

     Matej Mitka, 4. A

     12.   

      

     Tibor Šulek, 4. A

     13.   

      

     Peter Dočár, 4. A

     14.   

      

     Jana Majtanová, 4. N

     15.   

      

     Ondrej Pavlusík, 4. A

     16.   

      

     Mário Martykán, 4. A

     17.   

      

     Matej Ristvej, 4. N

     18.   

      

     Zuzana Samolejová, 4. N

     19.   

      

     Jozef Gavlas, 4. A

     20.   

      

     Emil Graňa, 4. A

     21.   

      

     Patrik Ficek, 4. A

     22.   

      

     Tibor Pitek, 4. N

     23.   

      

     Martin Škulavík, 4. N

     24.   

      

     Lukáš Štrba, 4. N

     25.   

      

     Ján Mikula, 4. N

     26.   

      

     Matej Štrba, 4. A

      

     27.   

      

     Andrej Zahumenský, 4. N

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk