O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Končím školu a čo ďalej?

Hoci je v súčasnej dobe situácia na trhu práce priaznivá, žiaci sa nevedia dobre orientovať na trhu práce, nevedia si vybrať správneho zamestnávateľa a mnoho z nich aj preto odchádza za prácou do zahraničia. Odliv pracovnej sily z regiónu prináša so sebou nedostatok odborníkov v regióne. Má vplyv aj na ekonomickú situáciu v regióne.  Žiaci základných škôl nemajú záujem o remeslá, pretože nevedia u akých zamestnávateľov by sa mohli uplatniť.

 

Hlavný cieľ projektu:

Zmapovať zamestnávateľov v regióne Kysúc a Žilina, ktorí sú vhodní pre absolventoch našej školy.  Doporučiť žiakom našej školy vhodných zamestnávateľov a tak zároveň urobiť školu atraktívnou pre žiakov základných škôl.

 

Špecifické ciele projektu:

  1. Zlepšiť komunikáciu medzi školou a zamestnávateľmi
  2. Aktívna podpora vyhľadávania zamestnávateľov žiakmi  - terén, internet, sociálne siete
  3. Prezentácia zamestnávateľov na pôde školy
  4. Pripraviť pre žiakov leták o potencionálnych zamestnávateľoch
  5. Zlepšiť  komunikáciu medzi žiakmi a zamestnávateľmi

 

Žiaci si budú môcť nájsť uplatnenie aj doma. Získajú prehľad o možnostiach zamestnania sa v regióne. Dozvedia sa o podmienkach zamestnania v jednotlivých firmách. U žiakov základných škôl sa zvýši záujem o školu, pretože jej absolventi majú uplatnenie na trhu práce.

 

 

  1. Vyhľadávanie potencionálnych zamestnávateľov v teréne, cez internet a sociálne siete.
  2. Osobná návšteva u zamestnávateľov
  3. Zorganizovanie prednášok so zamestnávateľmi na pôde školy
  4. Vyhotovenie letáku o zamestnávateľoch, ktorí chcú zamestnať našich absolventov
  5. Propagácia letáku na základných školách